Rajoilla: Kirkon yhteiskuntapäivät Joensuussa 2023

21-23.9.2023 tapaamme Joensuussa. Ohjelma julkaistaan alkuvuonna 2023, mutta jo nyt muutama nosto teemoista.

​Kaupungin ja maaseudun rajoilla tehdään isoja ratkaisuja. Ennusteet kertovat, että maaseutu kuihtuu ja näivettyy. Kylistä katoavat kaupat ja koulut – mitä jää jäljelle ja mikä on kirkon tehtävä tulevaisuudessa?Kirkon yhteiskuntapäivillä kysytään, mitä tarvitaan, jotta elämä reuna-alueella, esimerkiksi Joensuussa, on riittävän hyvää ja mielekästä sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti mahdollista.

Kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta haasteena on, mitä ja miten ihmiset haluavat tulla rakentamaan yhteistä hyvää.

Haaste: Hyvinvoivat kaupungit tarvitsevat hyvinvoivaa maaseutua, maaseutu tarvitsee hyvinvoivia kaupunkeja, mutta mikä on arki nyt ja vuonna 2050.