Kirkon yhteiskuntapäivät – rakentamassa yhteistä hyvää

Julkaisemme ohjelman näillä sivuilla alkuvuonna 2023, mutta ohessa jo muutama nosto tulevista teemoista.

​Kaupungin ja maaseudun rajoilla tehdään isoja ratkaisuja. Ennusteet kertovat, että maaseutu kuihtuu ja näivettyy. Kylistä katoavat kaupat ja koulut – mitä jää jäljelle ja mikä on kirkon tehtävä tulevaisuudessa? Kirkon yhteiskuntapäivillä kysytään, mitä tarvitaan riittävän hyvään ja mielekkääseen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti mahdolliseen elämään reuna-alueilla – esimerkiksi Joensuussa.

Kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta haasteena on, mitä ja miten ihmiset haluavat tulla rakentamaan yhteistä hyvää.

Haaste: Hyvinvoivat kaupungit tarvitsevat hyvinvoivaa maaseutua, maaseutu tarvitsee hyvinvoivia kaupunkeja – mutta mikä on arki nyt ja vuonna 2050.