Perjantai 24.9. klo 15.30–16.45 Työn murroksessa

Osallistu valitsemaasi teematilaan:

1) Piilevä osaaminen käyttöön työpaikkatyössä

Seurakunnat ovat hankkineet omasta tarpeestaan käsin työntekijöilleen osaamista työnohjauksessa, organisaatiokonsultoinnissa, työyhteisösovittelussa, palvelumuotoilussa, johtamiskoulutuksissa jne. Miten voisimme saada tämän osaamisresurssin tukemaan työpaikkatyötä? Tampereella on menossa kehittämisprosessi, jossa tämä asia on keskiössä. Teematilaatulijat liittyvät hetkeksi mukaan tähän kehittämisprosessiin, joka toivottavasti elävöittää sekä tamperelaisten että osallistujan prosessia työpaikkatyössä.

Fasilitointi: yhteiskunnallisen työn pastori Juha Mattila, Tampereen srky

2) Maahanmuuttajien työllistyminen - esteet ja uudet mahdollisuudet

Keskustelua virittelevät Ulla Siirto, VTT diakoni, asiantuntija Kirkkohallitus ja Sirkku Varjonen, VTT, erikoistutkija, Kuntoutussäätiö, joka on ollut mukana tekemässä selvitystä maahan muuttaneiden työllistymispoluista "Maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolut"

3) Asennemuutosta työelämään!

ViisNollaTuki ryLinkki avautuu uudessa välilehdessä on järjestö, joka toimii erityisesti parantaakseen yli 50-vuotiaiden asemaa työmarkkinoilla. Asennemuutosta peräänkuulutetaan työmarkkinoiden ikäsyrjintään - yli 55-vuotias työntekijä ei ole ikääntynyt vaan kokenut.

Teematilaa fasilitoivat ViisNollaTuen aktiivit toiminnanjohtaja Jaana Saikkosen johdolla

4) Osatyökykyiset ja kirkko

Minkälaista työelämää kirkko on rakentamassa? Onko kirkon työyhteisöissä tilaa osatyökykyisille? Käytetäänkö seurakunnissa työllistämisen mahdollisuuksia?  

Teematilasta vastaavat Työraiteet - seurakunnat työllistymisen tukena – hankkeen projektipäällikkö Tarja Koivumäki ja projektityöntekijä Kaisa Kauppinen. Osallistujia haastamassa myös asiantuntija Katri Suhonen Kirkkohallituksesta (saavutettavuus ja vammaiset) sekä Mare Kinanen Helsingin seurakuntayhtymästä. 

5) Miten tukea yrittäjiä ja kirkon työntekijöitä muuttuvassa työn todellisuudessa

Case-työskentely sekä keskustelua. Työskentelyn ohjaa työnohjaaja Hanna Similä, ohjattavana yhteiskuntatyön pappi Eetu Myllymäki. Mukana on myös yrittäjien näkökulma.

Fasilitointi: asiantuntija Ilkka Sipiläinen, Kirkkohallitus

6) Kokemusasiantuntijuus – metodinen työpaja

Mitä kokemusasiantuntijuus ja kokemuskehittäminen ovat käytännössä ja mitä ne voivat tuoda seurakuntatyöhön? Miten työntekijä voi kehittää omia työtapojaan niin, että vertaistoimijoista, seurakuntalaisista ja asiakkaista tulee toimijoita ja kehittäjiä? Kokemusasiantuntijuuden taustaa ja teoriaa sekä käytännön esimerkkejä siitä, mitä kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö voi olla. Pohdimme, miten työtapa haastaa ammatillisuutta ja totuttuja toimintatapoja. Toteuttamassa Susanna Hyväri, Diak, kokemusasiantuntijoita ja diakonian kehittäjä Veera Wallenius

7) Muutos seurakuntien yhteiskunnallisessa toiminnassa ja yhteiskuntavastuussa

Lama-ajan myötä syntyi 1990-luvulla merkittäviä toimintamalleja; mitä tässä ajassa syntyy? Havaintoja uusista toimintatavoista, pohdintaa mikä edesauttaa uuden syntymistä – entä jos ei synny uutta, mikä siihen on syynä? Debatoimassa johtaja Kari Latvus Kirkkohallituksesta ja diakoniajohtaja Elina Leppihalme, Malmin ev.lut. srk

8) Johtaminen, päätöksenteko ja työn murros

Rakenteet ja toimintamallit kohtaavat uudenlaisen työn tekemisen tapoja, työsuhteita, uusia työn sisältöjä. Miten tämä näkyy kirkon työssä ja kumppanuudessa; tunnistetaanko kirkossa uudet työelämään kytkeytymisen muodot, esim. freelancerit ja kevytyrittäjyys? Ovatko seurakuntien mallit rakentuneet vanhan työn maailman mukaisesti ja pystyykö niitä muuttamaan? Miten tätä muutosta johdetaan? Miten tapahtuu systeemin muutos?  

Työpajatyöskentelyä johdattelevat Siilinjärven eurakunnan johtava diakoniaviranhaltija, työyhteisökonsultti Liisa Tiilikainen ja hiippakuntasihteeri Kati Jansa, Kuopion hiippakunta.

9) Minäkö osallisuuden esteenä?

Kokemustoimija, päihdekuntoutuja, lähihoitajaopiskelija Pertti Pirhonen ja diakoniatyöntekijä Heli Lukka (yhteisödiakonia) Porin ev.lut. seurakuntayhtymästä kertovat, miten heistä kokemustoimijana ja ammattilaisena tuli työpari. Keskustelua mm. rooleista ja vallasta fasilitoi pastori, työnohjaaja Markus Kopperoinen.